Shkollore
  • Elbasan

4 mars, ora 18:00 : shfaqja e një filmi për publikun e ri i ofruar nga Aleanca franceze e Elbasanit.

9 mars në ora 11:00 : atelier  “Dita e promovimit të bibliotekës kulturore” kushtuar studentëve dhe të gjitha palëve të tjera të interesuara.

nga data 15 deri më 31 mars nga ora 16:00 deri në ora 18:00 : ekspozitë rreth “10 fjalëve të Frankofonisë”  foto, vizatime dhe poezi nga studentët e Aleanca franceze e Elbasanit.

18 mars në orën 18:00 : shfaqja e një filmi publik për të rritur të ofruar nga Aleanca franceze e Elbasanit.

22 mars në orën 17:00 : “sallon virtual mbi promovimin e programeve të studimit të departamentit francez në Universitetin e Elbasanit, një prezantim i hollësishëm të planit mësimor të ofruar dhe një seri pyetjesh dhe përgjigjesh nga studentë të shkollës së mesme, mësues dhe përgjegjës të departamentit.

29 mars : konkursi “Photos en Air” nga seksioni dygjuhësh franko-shqiptar i Elbasanit, përzgjedhja e 10 fotove ku tre më të mirat do të marrin çmim

  • Korça

 

17 dhe 19 mars :Mbi krahët e Frankofonisënga seksioni dygjuhësh franko-shqiptar i Korçës me vizatime, krijime, këngë në grupe të vogla dhe filma të shkurtër

 

31 mars ora 14:00 : Unë jam ambientalist” aktivitet në lidhje me ekologjinë me nxënës nga Aleanca Franceze e Korçës

 

  • Shkodra

 

18 mars :Dita e Frankofonisë në shkollën e mesme Oso Kuka”. Prezantimi i punimeve të nxënësve, konkursi me 10 fjalët e frankofonisë.

 

19 mars : atelier “Ne dhe shoqëria në pasqyrë në shkollën e mesme Shenjaze Juka. Koprraci në një version të ri origjinal, nje dramë ende aktuale. Ndër të tjera, spektakël kërcimi, kënge franceze etj.

  • Durrës

 

29 dhe 30 mars : spektakël për fëmijë dhe konkurs muzikor dhe arte të tjera.

 

10 dhe 11 mars :Epidamnus”, festivali i të rinjve konkurs në zhanre të ndryshme arti: këngë, vallëzim modern etj,

 

  • Librazhd

 

12 mars : “Le të festojmë Frankofoninë” aktivitete në klasë me konkurse

 

  • Berat

 

12 mars ora 11:30 : atelier leximi rreth “Liza në botën e çudirave” nga Aleanca Franceze e Beratit

 

26 mars : atelier përkthimi, gjimnazistët do të kenë 1 orë e 30 minuta për të përkthyer një artikull mbi planetin dhe ambientin nga frëngjishtja në shqip

 

 

 

Konkurse shkollore 2021