Ekspozitë

Nga 1 deri me 31 mars : ekspozitë me tregime vizatimore  me Makinat e flluskavenga Instituti francez i Parisit

 

25 mars : ekspozitë nga Biblioteka Kombëtare Shqiptare mbi “ Letërsinë franceze në gjuhën shqipe”. 

 

31 mars : ekspozitë “Horizonte të hapura nga Arkivi Qendror i Filmit shqiptar