Debate dhe ide

8 mars ora 10:00 : Diskutim mbi Gratë universitare dhe kontributi i tyre në kërkimin shkencor” në kuadër të forumit të 5-të kombëtar të grave shqiptare frankofone. Me pjesëmarrjen e Ministres së Arsimit dhe Rinisë

 

16 mars ora 11:00 :  Webinar mbi veprimtaritë frankofone në Europën qëndrore dhe lindore”, diskutim i propozuar nga Departamenti i Frëngjishtes në Universitetin e Tiranës, në bashkëpunim me Agjensinë Universitare të Frankofonisë, Organizatën Ndërkombëtare të Frankofonisë (Europa qëndrore dhe lindore), Ambasadë e Francës, Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Francë Shqipëri dhe Universiteti Politeknik të Tiranës (regjistrohuni para ords 9:30)

 

22 mars ora 11:00 : Forumi i parë mbi çështjet e shtetësisë”, diskutim i propozuar nga Departamenti i Frëngjishtes në Universitetit e Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, Universitetin e Szeged në Hungari ; Universitetin Shtetëror Akaki Tsereteli, Gjeorgji ; Universitetin e ri Bullgar në Bulgari, Agjensinë Universitare të Frankofonisë (Europa qëndrore dhe lindore), dhe me Dhomën Tregtisë dhe Industrisë Francë Shqipëri (regjistrohuni para ores 10:00)

 

23 mars ora 17:00 : Konferenca “Roli i Francës në formimin e elitës shqiptare gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20-të dhe vazhdimi i kësaj tradite nga vitet 1970 deri në ditët e sotme propozuar nga Universiteti Politeknik dhe Aleanca Franceze e Korçës

 

26 mars ora 17:00 : « Mësimi në distancë, një sfidë e re për mësuesit e gjuhës së huaj frënge që prej periudhës së krizës shëndetësore të Covid ’19 » témoignages et échanges des professeurs de français de la ville d’Elbasan, proposé par l’Alliance Française d’Elbasan

 

29 mars ora 11:00 : Konferenca “Edgar Morin: referencë shembullore e mëndjes frëngjishtfolëse” me Profesor Ilia Lëngu dhe Znj Blerta Hyska (përkthyes të disa prej veprave të Edgar Morin) propozuar nga Departamenti i Frëgjishtes në Universitetin e Tiranës (regjistrim paraprak deri në orën 11:00)